Zespół wyjazdowy OSP Milanów

Najważniejszym zadaniem naszej jednostki jest udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zespół wyjazdowy tworzy 25 strażaków-ratowników. Przez cały rok prowadzimy nabór kandydatów na strażaków. Zostań jednym z nas.