O nas

Ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie została założona w 1906 r. Od początku istnienia jednostki, głównym jej zadaniem było i jest niesienie pomocy potrzebującym, promocja zdrowego i sportowego trybu życia oraz zaangażowanie się w lokalne inicjatywy.

Rokrocznie uczestniczymy w dziesiątkach akcji ratowniczo-gaśniczych oraz bierzemy czynny udział w licznych świętach państwowych i kościelnych. Z sukcesami startujemy w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym, a także wspieramy mieszkańców Gminy Milanów w codziennych trudnościach.

OSP Milanów pełni funkcję zabezpieczenia dla całego powiatu parczewskiego, a także realizuje zadania w ramach Lubelskiej Brygady Odwodowej.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

Zespół wyjazdowy

Najważniejszym zadaniem naszej jednostki jest udział w działaniach raotwniczo-gaśniczych. Zespół wyjazdowy tworzy 25 strażaków-ratowników.

Zespół wyjazdowy

Najważniejszym zadaniem naszej jednostki jest udział w działaniach raotwniczo-gaśniczych. Zespół wyjazdowy tworzy 25 strażaków-ratowników.

Drużyna sportowa

Nasza jednostka ma duże osiagniecia w zawodach sportowo-pożarniczych. Męską drużynę sportową tworzy 12 druhów.

Drużyna sportowa

Nasza jednostka ma duże osiagniecia w zawodach sportowo-pożarniczych. Męską drużynę sportową tworzy 12 druhów.

Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta OSP Milanów

Orkiestra Dęta

Orkiestra Dęta OSP Milanów

Ochotnicza Straż Pożarna w Milanowie
ul. Kościelna 3, 21-210 Milanów
NIP: 5391384414
KRS: 0000281878
REGON: 030203926
Nr konta: 76 8046 1067 2004 0600 0101 0001