03.11.2023 r. Szkolenie wewnętrzne

3 listopada 2023 r. przeprowadziliśmy szkolenie wewnętrzne. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności przydatnych podczas pożaru sadzy w przewodzie kominowym. Zrealizowaliśmy następujące zagadnienia:
✅ Elementy udzielania pierwszej pomocy
✅ Praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych
✅ Wykorzystanie kamery termowizyjnej
✅ Sprawianie drabiny
✅ Prowadzenie korespondencji radiowej
✅ Sprzęt i zasady postępowania podczas zwalczania pożarów sadzy.

Szkolenie realizowaliśmy wspólnie z OSP Czeberaki. Dziękujemy wszystkim strażakom, którzy poświęcili piątkowy wieczór na doskonalenie swoich umiejętności niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie dziękujemy za użyczenie sprzętu do ćwiczeń.
Firmie SATO dziękujemy za udostępnienie placu.

Jeżeli chcesz zostać strażakiem-ratownikiem i razem z nami pomagać lokalnej społeczności – zapraszamy w nasze szeregi.
➡️ https://ospmilanow.pl/dolacz-do-nas/