10.06.2022 r. Gala Lider Bezpieczeństwa w Lublinie
10 czerwca w Lublinie odbyła się Gala finałowa konkursu „Lubelski Lider Bezpieczeństwa”. Nasza jednostka otrzymała wyróżnienie w kategorii: Jednostka Straży Pożarnej. Wyróżnienie w imieniu jednostki odebrał dh Naczelnik Krzysztof Korneszczuk.
Dziękujemy za docenienie naszej działalności:
„Nieprzerwanie od 1906 roku OSP Milanów stoi na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Głównym jej zadaniem jest działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Od 1995 roku jednostka funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), a także realizuje zadania w ramach Lubelskiej Brygady Obwodowej.
Działalność jednostki z Milanowa w pełni opiera się na pracy społecznej jej członków. Strażacy z Milanowa przez cały czas utrzymują pełną gotowość operacyjną – są gotowi nieść profesjonalną pomoc o każdej porze. Zespół wyjazdowy
tworzy 23 dobrze wyszkolonych strażaków-ratowników.
W celu odpowiedniego przygotowania do udziału w akcjach
ratowniczo-gaśniczych strażacy uczestniczą w kursach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz spotykają się na regularnych szkoleniach wewnętrznych.
W 2021 roku 2 strażaków ukończyło szkolenie podstawowe, ponadto:
– 5 strażaków uzyskało tytuł Ratownika
– 4 strażaków zdało egzamin recertyfikujący tytułu Ratownika
– 2 strażaków ukończyło szkolenie Naczelników OSP
OSP Milanów jest jedną z najczęściej dysponowanych jednostek na terenie powiatu Parczewskiego. W 2021 roku strażacy z Milanowa uczestniczyli w 56 zdarzeniach. Poza działalnością ratowniczą, wykonali szereg działań w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, m.in.: pomocy osobom
starszym w dostępie do punktów szczepień, transport personelu medycznego do domu pacjenta, dystrybucja materiałów informacyjnych oraz środków ochrony indywidylanej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, itp), wspieranie działania masowych punktów szczepień, a także informowaniu i promowaniu
szczepień p-ko Covid 19 oraz szczepień p-ko grypie.
OSP Milanów aktywnie wpiera najmłodszych przez organizowanie pokazów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przy organizacji i przeprowadzeniu turniejów wiedzy pożarniczej. Cyklicznie przy udziale szkół organizowana jest próba ewakuacja uczniów i pracowników, połączona z pokazami sprzętu
ratowniczo-gaśniczego.
Ponadto jednostka z Milanowa aktywnie i regularnie organizuje zbiórki krwi. Co pokazuje, że OSP Milanów zwiększa bezpieczeństwo społeczności na wielu płaszczyznach.”
Więcej na temat Gali:
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/gala-fina%C5%82owa-konkursu-%E2%80%9Elubelski-lider-bezpiecze%C5%84stwa-2021%E2%80%9D?fbclid=IwAR1avttpgZqfRk2KLmnGM8QbMxPuj5cWQ19zZ8Vf8cUPF5_bxjSEUL4NG2o

Zdjęcia