10.12.2022 r. Szkolenie wewnętrzne
10 grudnia 2022 r. przeprowadziliśmy szkolenie wewnętrzne. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności przydatnych podczas wypadków komunikacyjnych.
Dziękujemy druhowi Kamilowi Czuryło za udostępnienie obiektu do ćwiczeń.