17.12.2022 r. Zakup 5 kompletów ubrań specjalnych
Z przyjemnością informujemy, że odebraliśmy ostatni, piąty (5) komplet ubrania specjalnego, trzy częściowego, charakteryzującego się wysokimi parametrami ochrony osobistej oraz zwiększonym poziomem ergonomii pracy strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakupu ubrań specjalnych dokonaliśmy w ramach realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) i rozdzielanych wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1317). Dofinansowanie przedsięwzięcia ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 15.000,- zł. Dofinansowanie ze środków OW ZOSP RP w Lublinie na działalność statutową w ramach ochrony przeciwpożarowej wyniosło 800,- zł. Serdecznie dziękujemy druhom zaangażowanym w realizację wniosku, przedstawicielom Komendy PSP w Parczewie oraz przedstawicielom Gminy Milanów za okazane wsparcie.