19.03.2022 r. Walne zebranie

19 marca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze członków OSP Milanów. W zebraniu wzięło udział 53 strażaków.
Na zebraniu zostały przedstawione i przyjęte sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej za 2021 rok.
Podczas zebrania został wybrany nowy zarząd w składzie:
– Prezes: dh Marcin Zyguła,
– Naczelnik: dh Krzysztof Korneszczuk
– Skarbnik: dh Michał Daniluk
– Sekretarz: dh: Jakub Kosowski
– Gospodarz: dh Roman Trokowicz
Walne zebranie dodatkowo wybrało Honorowego Prezesa OSP, którym został dh Zbigniew Jaszczuk.
Ważny punktem zebrania było przyjęcie i złożenie ślubowania przez nowych członków.
W dniu zebrania do OSP dołączyły 4 nowe osoby.
Dziękujemy wszystkim druhnom i druhom za obecność na zebraniu.

Zdjęcia