21.10.2022 r. Dziękujemy firmie Kingmetoil
Serdeczne podziękowania dla
Pana Zbigniewa Kułaka właściciela firmy Kingmetoil z Parczewa
za wsparcie naszej jednostki przez doposażenie nowego wozu bojowego w szpadle, widły i łopaty.
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Zdjęcia