27.03.2022 r. Zabezpieczenie drogi krzyżowej w Kostrach
Naszym najważniejszym zadaniem jest wsparcie lokalnej społeczności.
Staramy się realizować to w wielu wymiarach. Na prośbę Koła Gospodyń Wiejskich w Kostrach w dniu 27 marca 2022 roku wspólnie ze strażakami z OSP Czeberaki zabezpieczaliśmy drogę krzyżową w Kostrach.

Zdjęcia