27-28.07.2022 r. Szkolenie wewnętrzne
Strażacy z naszej jednostki uczestniczą w szkoleniu podstawowym, które jest przepustką do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest test w komorze dymowej.
27 i 28 lipca przeprowadziliśmy szkolenie, którego celem było przygotowanie kursantów do sprawnego poruszania się w symulowanych warunkach pożaru. Po omówieniu zasad użycia i pracy w sprzęcie ODO każdy z uczestników, miał za zadanie pokonać specjalnie przygotowany tor. W krótkim nagraniu możecie zobaczyć jakie warunki panowały wewnątrz budynku. Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych przyszedł czas na wewnętrzny test wiedzy. Test miał za zadanie przygotować kursantów do egzaminu teoretycznego, który został przeprowadzony dzisiaj w KP PSP w Parczewie.
Cieszymy się, że w szkoleniu uczestniczyli także druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek:
OSP Czeberaki
– OSP Rudno
OSP Juliopol
Dziękujemy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie za użyczenie dodatkowego sprzętu, który pozwolił nam przez cały czas zapewnić gotowość operacyjną jednostki.
Jeżeli Ty też chciałbyś brać udział w takich szkoleniach zapraszamy w nasze szeregi ?