8.09.2022 r. Korwinów, odbiór samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo GBA 4.2/26
Jesteśmy w trakcie odbioru nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Volvo FL GBA 4.2/26. ?
Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 4150 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 415 litrów, autopompę o wydajności 2600 litrów na minutę. ?
Pojazd został zabudowany przez firmę BOCAR. Wartość zakupu to 907.879zł?z czego 400.000zł dotacja (MSWiA oraz NFOŚiGW) pozostała kwota to wkład Gminy Milanów.
Już w najbliższą niedzielę zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczyste przekazania pojazdu i prezentację.