Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022
W dniu 11.03.2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczego członków OSP Milanów za 2022 rok.
Przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki oraz sprawozdanie finansowe. Na wniosek komisji rewizyjnej, zostało udzielone absolutorium zarządowi OSP Milanów za okres sprawozdawczy. Następnie przedstawiono plan działalności oraz plan finansowy na 2023 rok. W wyniku dyskusji przedstawiono nowe wnioski do realizacji, o których niebawem będziemy informować.

Miniony rok był wyjątkowy dla naszej jednostki pod wieloma względami. Udział w wielu wydarzeniach, działalność sportowa i szkoleniowa została zaprezentowana w niniejszym filmie:
Podstawowa działalność naszej jednostki, czyli udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych została przestawiona w niniejszym filmie:
Serdecznie dziękujemy druhnom i druhom za udział w walnym zebraniu oraz dziękujemy przybyłym gościom:
– Pani Poseł i druhna Monika Pawłowska
– st. bryg. mgr inż. Leszek Szymański z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie,
– Kapelan Powiatowy Strażaków i ks Sławomir Matejek,
– Pan Wójt i dh Paweł Krępski z Gmina Milanów.