Wesprzyj nas w zakupie kamery termowizyjnej
We wrześniu br. obchodziliśmy 116-lecie powstania naszej jednostki OSP. Z tej okazji mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu nowo zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4.2/26 marki Volvo z 2022 r., który zastąpił wysłużonego GBA 2.5/26 marki Mercedesa Atego z 2006 r.
Pomimo ogromnego wsparcia finansowego otrzymanego od Gmina Milanów, dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w dalszym ciągu borykamy się z wieloma wyzwaniami. Najpilniejszym z nich jest zakup kamery termowizyjnej, co potwierdzają ostatnio prowadzone przez nas działania:
Termowizja ma szerokie zastosowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Podczas pożaru kamera termowizyjna ułatwia pracę w zadymionych pomieszczeniach i umożliwia pełniejsze rozpoznanie sytuacji.
Posiadanie tego rodzaju sprzętu pozwala uniknąć zagrożenia, oraz ograniczyć straty pożarowe.
Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszej jednostki.
Darowiznę na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie można przekazać przelewem na rachunek bankowy nr: 76 8046 1067 2004 0600 0101 0001.
Jednocześnie informujemy, że darczyńca posiada prawo do odliczenia kwoty przekazanej przelewem bankowym na OSP od podstawy do opodatkowania w rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym.
Za okazaną pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy Państwu pozostając w gotowości bojowej i duchu dewizy:
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

Zdjęcia z kamery testowej: