Zakończenie budowy altany plenerowej
„Wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego i społecznego w Gminie Milanów poprzez budowę altany plenerowej”