Zakup aparatów powietrznych
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Milanów doposażyła naszą jednostkę w dwa (2) nowoczesne aparaty powietrzne wraz z maskami producenta MSA.
Zakup został zrealizowany w ramach modernizacji sprzętu oraz umowy w sprawie zapewnienia OSP Milanów warunków do realizacji jej podstawowych zadań polegających na utrzymaniu gotowości bojowej jednostki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Zdjęcia