Pożar
Numer zdarzenia: #22/2022
Czas rozpoczęcia: 09-05-2022 23:23
Czas zakończenia: 10-05-2022 01:13
Miejsce zdarzenia: Rudno
Pożar samochodu

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastęp z JRG Parczew zlokalizował pożar przy użyciu szybkiego natarcia z środkiem pianotwórczym.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, zaopatrzeniu wodnym jednostki JRG oraz oczyszczeniu drogi i udrożnieniu przejazdu.
Działania zakończyliśmy o 01:13.

Siły i środki:

– OSP Milanów
– JRG Parczew
– OSP Rudno

Zdjęcia