Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #28/2022
Czas rozpoczęcia: 02-08-2022 19:58
Czas zakończenia: 02-08-2022 20:40
Miejsce zdarzenia: Cichostów
Owady błonkoskrzydłe

Po przybyciu na miejsce zastaliśmy gniazdo os umiejscowione w pobliżu wejścia do budynku mieszkalnego.
Rota wyposażona w ubrania ochronne usunęła zagrożenie a następnie wypuściła owady do lasu, zachowując bezpieczna
odległość od zabudowań.

Siły i środki:

– OSP Milanów

Zdjęcia