Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #30/2022
Czas rozpoczęcia: 22-08-2022 19:19
Czas zakończenia: 22-08-2022 20:25
Miejsce zdarzenia: Rudno
Owady błonkoskrzydłe

Po przybyciu na miejsce zastaliśmy gniazdo szerszeni umiejscowione w budynku mieszkalnym.
Rota wyposażona w ubrania ochronne usunęła zagrożenie a następnie wypuściła owady do lasu, zachowując bezpieczna
odległość od zabudowań.

Siły i środki:

– OSP Milanów

Zdjęcia