Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #32/2022
Czas rozpoczęcia: 03-09-2022 18:02
Czas zakończenia: 03-09-2022 18:52
Miejsce zdarzenia: Zabłocie
Owady błonkoskrzydłe

Rota wyposażona w ubrania ochronne usunęła gniazdo szerszeni znajdujących się w przewodzie wentylacyjnym budynku.

Siły i środki:

– OSP Milanów

Zdjęcia