Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #33/2022
Czas rozpoczęcia: 06-09-2022 18:10
Czas zakończenia: 06-09-2022 18:57
Miejsce zdarzenia: Rudno
Owady błonkoskrzydłe

Rota wyposażona w ubrania ochronne usunęła dwa gniazda os oraz gniazdo szerszeni znajdujące się na terenie szkoły podstawowej.

Siły i środki:

– OSP Milanów

Zdjęcia