Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #34/2023
Czas rozpoczęcia: 21-09-2023 08:39
Czas zakończenia: 21-09-2023 09:39
Miejsce zdarzenia: Kolonia-Cichostów
Inne

Miejscowe zagrożenie w miejscowości Kolonia-Cichostów.
Zdarzenie dotyczyło usunięcia martwego zwierzęcia ze studni, która była podstawowym źródłem zapatrzenia gospodarstwa domowego w wodę pitną.
Działania polegały na wydostaniu z dna studni truchła zwierzęcia oraz odpompowaniu pozostałej w studni wody. Domownicy zostali poinstruowani o konieczności wykonania zabezpieczenia studni i szczelnego jej zamknięcia oraz o koniecznym przebadaniu wody przed jej ponownym użyciem do celów spożywczych.
Działania zostały zakończone o 09:39.

Siły i środki:
– OSP Milanów

Zdjęcia