Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #35/2022
Czas rozpoczęcia: 05-10-2022 14:12
Czas zakończenia: 05-10-2022 14:50
Miejsce zdarzenia: Milanów
Owady błonkoskrzydłe

Rota wyposażona w ubrania ochronne usunęła gniazdo szerszeni znajdujące się na poddaszu domu jednorodzinnego.

Siły i środki:

– OSP Milanów

Zdjęcia