01.04.2023 r. Doposażenie w węże tłoczne

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Milanów doposażyła naszą jednostkę w węże tłoczne W-52 oraz W-75. Zakup został zrealizowany w ramach modernizacji sprzętu oraz umowy w sprawie zapewnienia OSP Milanów warunków do realizacji jej podstawowych zadań polegających na utrzymaniu gotowości bojowej jednostki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Zdjęcia