12.04.2023 r. Odwiedziny uczniów szkoły podstawowej
W dniu 12 kwietnia 2023 roku gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Milanowie.
Przedmiotem spotkania było przekazanie wiedzy z zakresu podstaw bezpieczeństwa pożarowego.
Omówiliśmy rodzaje zagrożeń pożarowych oraz sposoby ich zwalczania. Uczniowie mogli zapoznać się z bazą techniczną naszej jednostki.
Serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość ?‍?