19.10.2023 r. Doposażenie GBA w nowy sprzęt

📣📣📣
Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, wsparciu finansowym Gmina Milanów oraz wkładzie własnym OSP Milanów, został zakupiony sprzęt ratowniczo gaśniczy w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” i zgodnie z Umową nr FS.451.95.4297.3303.2023 z 28.08.2023r.
Nasz samochód bojowy został doposażony w:
✅ dwa zestawy szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
✅ topór ciężki,
✅ wielofunkcyjne narzędzie ratownicze.

Zdjęcia