20.10.2023 r. Ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Makoszka 2023”

20.10.2023 r. zastęp z naszej jednostki uczestniczył w ćwiczeniach zgrywających siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Makoszka 2023”.
Więcej informacji na temat ćwiczeń:

Ćwiczenia zgrywające sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Makoszka 2023”