24.01.2024 r. Doposażenie jednostki w strażackie obuwie skórzane
Zakup czterech par butów został sfinansowany z budżetu sołeckiego Milanowa oraz budżetu soleckiego Kostr. Możemy teraz zapewnić naszym strażakom komfort i bezpieczeństwo podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych🔥🚒
Ponadto, ze środków Gminy Milanów został zakupiony następujący sprzęt pomocniczy:
➡ trzy baterie akumulatorowe do radiotelefonów nasobnych,
➡ dwie kamizelki odblaskowe,
➡⁠ dwie nasadki na latarki do kierowania ruchem w porze nocnej.
Serdecznie dziękujemy Gmina Milanów , Sołectwo Milanów oraz Sołectwo Kostry za wsparcie strażaków z OSP Milanów w niezbędny sprzęt.

Zdjęcia