31.08.2023 r. Nowi strażacy ratownicy
31.08.2023 roku Druhna Emilia Samorańska i Druh Kacper Kantarewicz zdali egzamin i ukończyli szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP.

Szkolenie realizowane było przez Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie i trwało od 23 czerwca.

Serdecznie gratulujemy Emilii i Kacprowi oraz wszystkim nowym strażakom ratownikom z naszego powiatu.

Każdego roku w naszej jednostce przybywa strażaków uprawnionych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Przekłada się to na podwyższenie poziomu gotowości OSP Milanów, a tym samym przyczyniania się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszej lokalnej społeczności i całej Gmina Milanów.