Doskonalenie działań strażaka w strefie zagrożenia
W dniu 26.02.2023 r. dwóch strażaków ?‍??‍? z naszej jednostki ukończyło szkolenie „Strażacki survival – poziom 1”, organizowane przez FireTrap.pl.
Szkolenie obejmowało:
➡️Przygotowanie i zakładanie środków ochrony indywidualnej i sprzętu osobistego do pracy w „trudnej strefie”.
➡️Sytuacje awaryjne: awaria aparatu powietrznego, zaplątanie, ewakuacja przez ciasne miejsca itp.
➡️Algorytm wzywania pomocy.
➡️Tor przeszkód symulujący poruszanie się oraz ewakuację z „trudnej strefy”.
➡️Prowadzenie łączności podczas pracy w aparacie powietrznym.
➡️Podstawy zarządzania powietrzem.
➡️Symulacja pracy pod dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym.
Dziękujemy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie za udostępnienie sprzętu ochrony dróg oddechowych na czas szkolenia.