Kwiecień 2023 Seria szkoleń z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych
W kwietniu przeprowadziliśmy serię szkoleń z zakresu pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, celem szkoleń było:
– Doskonalenie umiejętności zakładania środków ochrony indywidualnej i sprzętu ochrony dróg oddechowych,
– Ćwiczenie kontroli według akronimu SPOŁEM,
– Nauka i ćwiczenie wzywania pomocy przez strażaka,
Nauka i trening radzenia sobie w sytuacji awarii aparatu powietrznego,
– Doskonalenie prowadzenia łączności podczas pracy w aparacie powietrznym.

Zdjęcia