Podsumowanie szkoleń organizowanych przez KP PSP w Parczewie w 2022 roku
Pierwsze podsumowanie 2022 roku w zakresie ukończonych szkoleń prowadzonych przez Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.
—————–
Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.
Podczas szkolenia słuchacze zgłębili wiedzę o budowie i obsłudze sprzętu ratowniczego, armatury wodnej oraz wyposażenia osobistego ratowników. Poznawali zagadnienia ceremoniału pożarniczego, środków łączności, procesu spalania, a także taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. Ponadto każdy z uczestników musiał pozytywnie przejść test w komorze dymowej.
Szkolenie ukończyło dwóch druhów z naszej jednostki: Piotr Gmiter, Paweł Samorański.
—————
Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP. Celem szkolenia było przygotowanie członków OSP do kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym z umiejętnością oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych.
Szkolenie ukończyło dwóch druhów z naszej jednostki: Michał Winniczuk, Marcin Zyguła.
—————–
Szkolenie kierowców – konserwatorów członków OSP. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi stanowiących wyposażenie OSP a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.
Szkolenie ukończyło trzech druhów z naszej jednostki: Paweł Grajewski, Tomasz Muszyński, Michał Winniczuk.