Zakup dziewięciu (9) par rękawic specjalnych pożarniczych.
Zakup dziewięciu (9) par rękawic specjalnych pożarniczych.
Z przyjemnością informujemy, że doposażyliśmy naszą jednostkę w dziewięć par (9) rękawic specjalnych pożarniczych producenta Granqvists Manufacturing.
Serdecznie dziękujemy Sołectwo Milanów oraz Sołectwo Kostry z Gmina Milanów za przekazanie środków z funduszy sołeckich na wsparcie strażaków z OSP Milanów w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej.

Zdjęcia