Miejscowe zagrożenie
Numer zdarzenia: #25/2022
Czas rozpoczęcia: 29-06-2022 19:45
Czas zakończenia: 29-06-2022 20:10
Miejsce zdarzenia: Kopina
Owady błonkoskrzydłe

Po przybyciu na miejsce zastaliśmy gniazdo os umiejscowione w oknie budynku mieszkalnego. Rota wyposażona w ubrania ochronne usunęła zagrożenie. Działania zostały zakończone o 20:10.

Siły i środki:

– OSP Milanów

Zdjęcia