Pożar
Numer zdarzenia: #37/2023
Czas rozpoczęcia: 10-10-2023 23:19
Czas zakończenia: 11-10-2023 01:27
Miejsce zdarzenia: Kostry
Pożar kotłowni

Pożar w miejscowości Kostry.
Pożar kotłowni budynku mieszkalnego. Domownicy bezpiecznie opuścili zagrożony budynek przed przybyciem służb ratunkowych. Działania strażaków polegały na podaniu prądów wody w natarciu na źródło ognia oraz w obronie na konstrukcję dachu i ściany budynku. W trakcie działań wykorzystane były aparaty ODO. Do zabezpieczenia wodnego wykorzystano samochody OSP oraz zasilanie z hydrantu. Pomieszczenia zostały oddymione, sprawdzone miernikiem wielogazowym oraz kamerą termowizyjną. Spaleniu uległy materiały znajdujące się wewnątrz budynku.
Działania zostały zakończone w dniu 11.10.2023 r., godz.: 01:27.

Siły i środki:
🚒 JRG Parczew
🚒 OSP Czeberaki
🚒 OSP Milanów

Zdjęcia